BLOG – Leefstijl op recept, bittere noodzaak

De proef met ‘groentehoudende’ huisartsen in achterstandswijken in Rotterdam smaakt naar meer. Met steun van Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) en Fonds Achterstandswijken Rotterdam heeft Emma Coles van Voeding leeft 75 huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten geïnspireerd de strijd aan te gaan tegen chronische welvaartsziekten. Vooral in de lagere sociale klassen nemen obesitas en suikerziekte type 2 inmiddels epidemische vormen aan.

,,We willen patiënten inspireren meer groenten te eten, omdat is aangetoond dat een gezondere leefstijl en een dieet met meer groenten veel gezondheidsproblemen kan voorkomen en verminderen”, aldus Emma Coles. ,,Huisartsen en diëtisten kunnen een wezenlijke rol spelen om de gewenste gedragsverandering te bereiken, maar hebben daar ook nog wat ondersteuning bij nodig. Een arts is gewend door te verwijzen of medicijnen voor te schrijven. In ons geval wordt hij gestimuleerd samen te werken met huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten op het gebied van leefstijl.’’
Via het Fonds achterstandswijken Rotterdam konden tientallen huisartsenpraktijken meewerken aan het project dat berustte op vier pijlers:

  1. Nascholing/ kookworkshops voor huisartsen in samenwerking met de Vereniging Arts en Leefstijl over hoe patiënten minder pillen kunnen slikken met leefstijlaanpassingen
  2. Snackgroente met recepten en filmpjes voor de wachtkamer zodat de huisartsen niet meer uitsluitend apotheekhoudend, maar ook groentehoudend werken.
  3. Eet Experiment, een 10- daags eetprogramma waarin de deelnemers digitaal hun ervaringen en vragen konden delen met begeleiding door voedingscoaches van Voeding Leeft.
  4. Supermarkt safari’s voor patiënten met type 2-diabetes om te leren over wat geschikt en niet geschikt is voor mensen met type 2-diabetes en om etiketten beter te leren lezen en begrijpen.

Leefstijl op recept heeft veel enthousiasme los gemaakt en het leverde Voeding Leeft ook veel nieuwe inzichten op. Krachtiger beleid van de overheid is ook nodig, volgens de respondenten. Daarbij kan expliciet worden gedacht aan:

  • Verhogen van prijzen van ongezonde voeding en het verlagen van prijzen voor gezond eten
  • Stimuleren van bewegen op verschillende manieren
  • Informatie over voeding specificeren naar ziektebeeld en niet langer generiek aanbieden

Een andere opvallende conclusie is dat kennis over leefstijl van belang is voor iedere praktijkondersteuner en huisarts. Dit thema wordt zelfs belangrijker geacht dan voeding. Leefstijl is vaak het onderliggende probleem van ziektes en moet daarom onderdeel van het curriculum van een arts worden. In onderstaand filmpje wordt het project nader toegelicht:

Innovatiecoach Herman Poos speurt namens Rob Baan naar ontwikkelingen op het gebied van voeding en gezondheid die een bijdrage leveren aan het creëeren van de gezondste delta ter wereld

Foto: Voeding Leeft

Reacties zijn gesloten.