De duurzame overbevolkte delta

De meeste delta in de wereld zijn ideale plekken voor stedenbouw; ze verbinden het achterland via de rivieren en zijn zelf open naar de zee en door de vruchtbare grond zijn het ook vaak land- en tuinbouwgebieden. In Berlijn mocht ik samen met Meiny Prins van Priva de mogelijke voorbeeldfunctie van Nederland voor de rest van de wereld uitleggen.

Belangrijk daarbij is de definitie van duurzaam, een vaak misbruikt woord. Voor mij is iets pas echt duurzaam als je naast milieu, energiegebruik en vervuiling, ook de langdurige gezondheid van de mens mee neemt. Menige fabrikant van ultra geprocessed voedsel, claimt duurzaamheid. Echter ook duurzame geproduceerde suikers zijn zeer ongezond, laat staan alle andere toevoegingen die duurzaam gemaakt zijn. Verwerkt voedsel zou nooit duurzaam mogen heten tenzij de gezondheid van de mens centraal staat. Duurzame suiker, vet en zout dragen net zo bij aan obesitas, diabetes2, hart en vaatziekten en kanker als gangbaar geproduceerde suiker, vet of zout.
Wat maakt de Nederlandse delta zo uniek? Ze is al meer dan 400 jaar overbevolkt is en we hebben leren leven en anticiperen op het milieu en de impact op onze omgeving.

Zijn we er al? Nee nog lang niet, maar in vergelijking met de rest van de wereld dan we het goed. En met name qua voedselproductie. Al vanaf 1600 moest de delta zorgen voor voedsel voor de steden: Stadslandbouw. Nou dat werkt dus niet. Een stad van 1 miljoen inwoners heeft tienduizenden hectares nodig voor voedselvoorziening . En ondanks de parkeergarages en leegstaande kantoorgebouwen, die oppervlakte is er niet. Die vaak ook nog minimaal € 300 per m2 moet opbrengen.

Wat kan Nederland de wereld bieden? Integratie van de hele keten met alle toeters en bellen! Wij kunnen de KWatts van de WKK optimaal benutten en stroom tegen een zeer scherpe prijs aanbieden. Wij kunnen restwarmte uit de Botlek via een warmtenet optimaal aanvullen, benutten en opslaan. We kunnen warmte uit de kas in de bodem bewaren en we gebruiken in onze kassen minimaal water. Door onze goedkope stroom kunnen wij belichten en jaarrond perfecte producten aanbieden. Hoezo alleen seizoensgroenten eten? Een dieet aanvullen met belangrijke extra gezonde producten zoals tomaten en aardbeien met bijna geen foodmiles heeft veel gezondheidswaarde.

De logistiek zeer rendabele waterwegen zorgen voor een perfecte distributie en de Nederlandse knowhow van verpakking en logistiek maakt een duur land nog steeds concurrerend. Stom is, dat wij als handelsland deze duurzame extra waarde niet mee vermarkten. U kent mijn mening daarover. Goed zijn en het niet vertellen of verkopen is kapitaalsvernietiging.

Heel veel delta’s in de wereld zijn hun voedselvoorziening vergeten. In de tijd van economische groei is tuinbouwgrond veel minder waard dan huizenbouwgrond. Dus wordt elke tuinder opgekocht. Gevolg is dat een stad als Shanghai nu bijna al zijn voedsel van meer dan 100 km moet aanvoeren. En dat zal de komende 500 jaar wel zo blijven. Het voeden van de stad met verse producten komt in het gedrang en wordt bijna onbetaalbaar.

De tuinbouwtoeleveranciers, met in hun kielzog tuinders en logistieke dienstverleners, kunnen profiteren van deze behoefte. Op plekken in de wereld die logistiek voor Nederland niet zo interessant zijn is een kopie van ons Nederlandse systeem de ideale oplossing. Door onder de noemer Urban Sustainable Delta te opereren kan het Nederlandse bedrijfsleven een enorme impuls geven aan haar eigen economie en aan dat van haar klanten. Gelukkig ziet de overheid deze export mogelijkheid ook en wordt er gemeenschappelijk aan deze kar getrokken.

Bron: Primeur

Reacties zijn gesloten.