Dit zijn de schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het bericht van de Hoge Raad

Dit zijn de schriftelijke vragen aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het bericht van de Hoge Raad: ‘Gratis verstrekking gezonde lunchmaaltijden aan werknemers valt voor de loonbelasting onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen’.

Vragen

Vragen van het lid Van Eijk en Aartsen (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht van de Hoge Raad: ‘Gratis verstrekking gezonde lunchmaaltijden aan werknemers valt voor de loonbelasting onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen’.

 1. Bent u bekend met het arrest van de Hoge Raad van 24 mei 2024 betreffende: ‘Gratis verstrekking gezonde lunchmaaltijden aan werknemers valt voor de loonbelasting onder de gerichte vrijstelling voor Arbovoorzieningen’?
 2. Deelt u de mening dat het aanbieden van een gezonde lunch valt onder het ‘goed werkgeverschap’ en dat de overheid in haar beleid goed werkgeverschap dient te stimuleren? Zo ja, op welke wijze geven de bewindspersonen daar nu vorm aan in hun beleid?
 3. Deelt u de mening van de Hoge Raad dat het verstrekken van gezonde lunchmaaltijden kan worden ingezet ter voorkoming van ziekteverzuim en dus een onderdeel kan zijn van het arbobeleid van die werkgever?
 4. Zo ja, moet de Arbowet dan inderdaad in ruime zin worden uitgelegd, waarbij ook beleid ter voorkoming van ziekteverzuim daaronder kan worden gerekend?
 5. Verwacht u na deze uitspraak van de Hoge Raad dat meer werkgevers zich zullen melden voor een teruggaaf van loonbelasting voor gezonde lunchmaaltijden?
 6. Verwacht u dat het arrest van de Hoge Raad zal leiden tot een toename van werkgevers die gezonde lunchmaaltijden voor werknemers zullen gaan organiseren?
 7. Welke stappen gaat het kabinet nemen om gezonde lunchmaaltijden meer te stimuleren ter voorkoming van ziekteverzuim bij werknemers?
 8. Welke vervolgstappen zullen worden gemaakt om de Arbowet duidelijker vorm te geven?
 9. Is een aanpassing van de Wet op de loonbelasting nodig om voorzieningen die werkgevers op grond van het arbobeleid voeren niet als loon te kwalificeren en daarmee niet tot additionele belastingheffing leidt bij de werkgever?
 10. Zo ja, welke inhoudelijke aanpassingen zijn er nodig en op welke termijn kan dit worden gerealiseerd?

 • Gericht aan
  C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Gericht aan
  M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën
 • Indiener
  Wendy van Eijk, Kamerlid VVD
 • Medeindiener
  Thierry Aartsen, Kamerlid VVD


Bron: Tweede Kamer

Reacties zijn gesloten.