Groenten en fruit als medicijn? Subsidie voor Topsectorproject ’Waarde(n) van Groenten en Fruit’

Dat het eten van groenten en fruit gezond is, is algemeen bekend. Over de relatie tussen specifieke inhoudsstoffen van groenten- en fruitsoorten en de daarmee samenhangende gezondheidseffecten is echter relatief weinig bekend. Voor producenten is het daarom nu niet mogelijk om gezondheidsclaims te plaatsen bij groenten en fruit. Met de toegekende subsidie van de Topsector gaan Brightlands Campus Greenport Venlo en vers+ samen met bedrijven en kennisinstellingen (HAS Hogeschool, Avans Hogeschool en Maastricht University) hier verandering in brengen. Het project ‘De Waarden van Groenten en Fruit’ moet ervoor gaan zorgen dat onze gezondheid op wetenschappelijke basis met natuurlijke producten kan worden ondersteund.

Groenten en fruit als medicijn?

Groenten en fruit zijn een belangrijke bron van vitaminen, mineralen en vezels en bevatten relatief weinig zout en verzadigd vet. Voor producenten is het echter lastig om aan te tonen welke inhoudsstoffen versproducten bevatten en daardoor ontbreekt een onderbouwing van de gezondheidseffecten. Met een betere onderbouwing van de preventieve gezondheidswaarde van versproducten kunnen nieuwe markten worden geopend alsmede de prijsvorming en vergroting van het marktaandeel positief worden beïnvloed. Rob Baan, één van de initiatiefnemers: “ik ben heel blij dat we de stap naar het onderbouwen van gezondheidseffecten van verse groenten en fruit zetten. De tuinbouw is de apotheek van de toekomst.”

Niet alleen de sector zal profiteren van de resultaten van het project. Ook voor de consument biedt het belangrijke voordelen. Saskia Goetgeluk, directeur Brightlands Campus Greenport Venlo: “middels dit project spelen we in op nieuwe inzichten in de voedingswetenschappen. Zie voeding als het nieuwe farma. Door deze combinatie van kennisinstellingen brengen we zowel de wetenschap als het toepassen van kennis een stap verder naar het bedrijfsleven.” Door dit project ontstaat inzicht en daarmee transparantie over de voedingswaarde van groenten en fruit en de gezondheidseffecten ervan. Consumenten kunnen hierdoor een meer afgewogen keuze maken in de samenstelling van hun voedingspatroon of dieet.

Meetmethode

In het programma worden twee innovatieve meetmethoden ontwikkeld en gecombineerd om te kunnen definiëren wat de inhoudsstoffen en gezondheidseffecten van specifieke groenten- en fruitsoorten zijn. De meetmethode wordt ontwikkeld door HAS en Avans Hogeschool, die hierin samenwerken binnen Grow Campus. Om zeker te weten welke werkzame stoffen bepaalde groenten- en fruitsoorten bevatten en wat de gezondheidseffecten ervan zijn, is een goede meetmethode de basis en van cruciaal belang. HAS lector Herman Peppelenbos: “in het project worden voor een aantal belangrijke producten en relevante inhoudsstoffen de bestaande methoden vergeleken, gecombineerd en geoptimaliseerd. De innovatieve meetmethode die hierdoor ontstaat, is uitwisselbaar, efficiënter en goedkoper. Hierdoor kan er vaker routinematig gecontroleerd worden wat er in de verschillende producten zit.”

Gezondheidseffecten

Voor de onderbouwing van de gezondheidseffecten van groenten en fruit is Maastricht University betrokken. In het project wordt een innovatief challenge model ontwikkeld om gezondheidseffecten vast te stellen van verschillende stoffen uit groenten en fruit. Dr. Alie de Boer, Maastricht University: “Het ontwikkelen van zo’n model sluit aan op de huidige wetenschappelijke discussie over het meten en onderbouwen van effecten die je mag verwachten van voeding. Door zulke methoden verder te ontwikkelen, kunnen we in de toekomst een combinatie van stoffen en gezondheidseffecten van het hele product gaan meten. Dit is de eerste en belangrijke stap naar zulke methoden om gezondheidseffecten te meten!”

Vers+

Vanaf juni 2014 werken initiatiefnemers Koppert Cress en Best Fresh Group samen met InnovationQuarter aan stichting vers+. Vers + werkt aan het transparant en inzichtelijk maken welke nutriënten, in welke hoeveelheden, in welke groenterassen aanwezig zijn en initieert pilots op verschillende markttoepassingen voor gepersonaliseerde voeding en gezondheid. In de pilots werken verschillende partijen uit de keten samen om de markt gereed te maken en schaalbare business modellen te ontwikkelen.

Brightlands

Op Brightlands Campus Greenport Venlo werken ondernemers, wetenschappers en studenten samen op het gebied van onderzoek naar gezonde en veilige voeding, future farming en bio-circular economy. Aan deze campus zijn inmiddels zo’n 45 bedrijven en verder wetenschappers en studenten van kennisinstituten als Universiteit Maastricht, Fontys Hogescholen en HAS verbonden.
Brightlands Campus Greenport Venlo maakt deel uit van Brightlands, een open innovatie community die bestaat uit vier campussen. Hier wordt gewerkt aan de grote uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en gezondheid. Provincie Limburg en Maastricht University zijn samen met toonaangevende bedrijven de initiatiefnemers van Brightlands.

Projectinformatie

Betrokken kennisinstellingen: Maastricht University, HAS Hogeschool, Avans Hogeschool, Stichting Control Food and Flowers.

Betrokken bedrijven: Bejo, Brightlabs, Brightlands Campus Greenport Venlo, Blauwe Bessen Platform, Groen Agro Control, Innovation Quarter, Koppert Biological Systems, Koppert Cress, Eminent Food, Van Rijsingen Green
Het project gaat in 2019 van start en zal lopen tot 2023. Het consortium staat nog open voor deelname van extra partners. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Iseli de Waard (iseli.dewaard@brightlands.com) of Herman Peppelenbos (h.peppelenbos@has.nl).
Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.

 

Samenwerking Brightlands Campus Greenport Venlo, vers+, Maastricht University, HAS Hogeschool en Avans

Reacties zijn gesloten.