“Groenten eten is de kapstok voor een gezonde levensstijl”

Over precies 1 week vindt in het WTC in Rotterdam het GroenteCongres plaats. Een initiatief waarbij de zorgsector en de groenten- en fruitsector de handen ineen slaan om het belang van groente voor een gezonde leefstijl voor het voetlicht te brengen. Dagvoorzitters zijn kinderarts Koen Joosten van Erasmus MC en Rob Baan, directeur van Koppert Cress, producent van microgroenten.

“Vroeg in het leven starten met groenten eten is de kapstok voor de start van een gezonde levensstijl die de rest van het leven bepalend kan zijn”, meent Koen Joosten. “Feitelijk begint dit al vóór de conceptie. Ouders die zwanger willen worden, moeten zich bewust zijn van een gezonde levensstijl. Dit kan de ontwikkeling van de foetus beïnvloeden. De inname van groenten heeft daarbij een prominente rol. Medici hebben niet alleen een curatieve, maar ook een preventieve taak in de voorlichting. Door samen te werken met de groentesector, komt er wederzijdse kennisoverdracht over het belang van goede voorlichting en productontwikkeling.” Rob Baan vult aan dat de mens voornamelijk een planteneter is, die de afgelopen 170.000 jaar amper is veranderd. “Maar de wereld om ons heen verandert. Hoe zou Michiel de Ruyter nu door een supermarkt lopen? 75 procent van ons voedsel zou hij niet herkennen. In zijn tijd waren hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes2 en andere welvaartsziektes nagenoeg afwezig.”

Rob Baan en Koen Joosten zien mogelijkheden om samen te werken. Te beginnen met dit GroenteCongres. Daarnaast is een stichting opgericht door Platform Gezonde Voeding 0-4 jarigen, GroentenFruit Huis en Koppert Cress om ook in toekomst gemeenschappelijk te laten zien waar de partijen voor staan. Rob Baan: “We hebben weetjes nodig om de tuinbouw te stimuleren om weer trots te zijn op hun producten. Niet vanwege de kilo’s, de winst en andere economische belangen. Juist vanwege de enorme bijdrage aan de gezondheid van onze ouders, onze generatie en onze kinderen en kleinkinderen.”

Die trots komt overigens ook tot uiting in het Trotse Tuinders Magazine dat tijdens het congres wordt uitgedeeld. Een initiatief van vier communicatiespecialisten die de tuinbouw een warm hart toedragen en van mening zijn dat de Nederlandse tuinbouwsector met recht trots mag zijn op de producten die zij voortbrengt.

De komende vijf jaar zal er wat Koen Joosten en Rob Baan betreft het nodige moeten veranderen in de gezondheidszorg en de groenten- en fruitsector. Voor de gezondheidszorg is dat: “meer aandacht op gezondheidsvoorlichting in nauwe samenwerking met Platform Gezonde Voeding 0-4 jarigen, waarbij alle vertegenwoordigende partijen ‘dezelfde taal spreken’. Intensivering van de Publiek Private Samenwerking (PPS) waarbij gemeenten en andere zorginstanties zijn betrokken. Maar ook investeren in onderwijs en voorlichting en wetenschappelijke daadkracht tonen door recent onderzoek beter te vermarkten”, aldus Koen Joosten. Hij vindt dat er meer moet worden gedaan aan pleitbezorging voor een gezonde levensstijl van jonge kinderen.

Groenten zijn lekker en mogen veel vaker worden gegeten. Dat is de insteek van het GroenteCongres op 26 maart a.s. in het WTC in Rotterdam. De organisatie, het GroentenFruit Huis en Platform Gezonde Voeding 0-4 jarigen brengen hier professionals uit de voedingstuinbouw en de gezondheidszorg met elkaar in contact. Nooit eerder werd vanuit zoveel diverse sectoren gesproken over de kracht van groenten. De boodschap die iedere bezoeker zeker mee naar huis zal nemen, is dat groenten vooral lekker zijn en dat het eten van groenten aan de basis staat voor een goede gezondheid. Meer informatie en inschrijven: www.groentecongres.nl 
Publicatiedatum: 20-3-2015
Bron: AGF.nl

Reacties zijn gesloten.