Healthy Food Congres en Arts en Leefstijl gaan samen, thema wordt “De eerste 1000 dagen”

Op 5 april 2019 worden er in het Beatrix Theater in Utrecht twee congressen samengevoegd.
Het congres van ‘Arts en Leefstijl’, waar huisartsen diëtisten en wetenschappers elkaar informeren over de nieuwste stand van de onderzoeken, gaat nu samen optrekken met het ‘Healthy Food Congres’, waarin de voedingstuinbouw de nieuwste status over de kennis rond voeding en gezondheid te horen krijgt.

Vanuit VWS komt de minister van VWS, Hugo de Jonge. Het zou prachtig zijn als de staatssecretaris van Preventie én de minister van Landbouw tegelijker tijd geïnformeerd zouden kunnen worden. Het resultaat zou een coherent beleid kunnen worden waar land- en tuinbouw, circulariteit en gezondheid aan elkaar geknoopt worden.

Heel veel kinderen hebben in het begin geen moeite met groenten, maar worden opeens afkerig en herstellen zich of blijven moeilijke eters. Met de huidige kennis weten we dat het belangrijk is om kinderen een groente minimaal 15 keer aan te bieden. Woorden als ‘gezond’ klinken eerder als straf dan als motivatie.

Daar waar de ouders in de eerste jaren erg letten op voedsel, wordt het met het opgroeien steeds moeilijker. De blikjes en roze koeken verschijnen langzaam in de schooltassen en voor je het weet ben je ze kwijt. Welk een stimulans zou het zijn als we gratis gezonde schoollunches zouden aanbieden. Denk eens aan onze sector wat voor ons ‘jong geleerd’ betekent. Wij zijn als voedingstuinbouw de helden op het bord. Artsen hebben het licht ook gezien. Helaas is de reclame van de voedingsindustrie totaal gericht op ultra-processed suikerrijke meuk en onze kinderen en de ouders trappen erin.

Voor mij is het congres een tweerichtingsverkeer. In de pauzes kunnen we artsen en diëtisten laten zien wat wij kunnen. De tuinbouw kan zich dan laten inspireren door de artsen en diëtisten. Welke ideeën je eruit kunt halen? Daar ben je als ondernemer zelf bij.

Wie moeten er komen? Jonge tuinbouwondernemers die een visie voor hun bedrijf willen ontwikkelen. AGF groothandelaren die innovaties aan de markt moeten brengen. Groentesnijders die leuke ideeën kunnen opdoen of uitdragen. Productontwikkelaars die verder zoeken. Studenten van de HBO opleidingen. Er komen ca. 800 huisartsen, diëtisten en goede sprekers.

Veel artsen zijn verbonden aan ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Te gemakkelijk wordt in de gezondheidszorg onsmakelijk, ultra-processed, voedsel aan ongeïnteresseerde cliënten geserveerd. Terwijl grootschalige experimenten inmiddels duidelijk maken dat wanneer er vers bereid voedsel wordt aangeboden, de consumptie en daarmee de vitaliteit en het herstelproces absoluut verbetert. Samen met de artsen hebben we goud in handen. Laten we ons, met zijn allen, inspireren en dit groots maken.

Lees meer in het vakblad Primeur.

Reacties zijn gesloten.