Hele Westland: “Emissieloos lozen. Een hopeloze regel?”

Ik ben het even kwijt, maar de mensen die ik om raad vraag gelukkig ook. Dit is meer een column voor ingewijden maar ik hoop reacties te krijgen van de vrijdenkenden onder u.

De tuinbouw dient, net als elke bedrijfstak, volgens Europese normen in 2018, zo emissieloos mogelijk te gaan produceren. Met emissie wordt vervuiling bedoeld, zoals van pesticiden, meststoffen en dergelijken; zeg maar afvalwater. Belangrijk, begrijpelijk en nuttig voor ons allemaal want wij zijn allen onderdeel van de natuur. Dus die troep mag niet de natuur in. Dus, gij zult niet lozen!

Maar wat is lozen? Is lozen op de sloot, lozen? Ja natuurlijk en dat is een schande. Maar tot mijn verrassing is het afvoeren via het riool ook lozen. Want emissieloos is emissieloos.
Nu kun je op diverse manieren vervuilen. U, als consument, slikt de pil of een medicijn of een E-nummer. Daarvan poept of plast u een deel uit. Dat spoelt u door via de wc. Het komt in het riool en de zeer complexe, dure, rioolzuiveringsinstallaties (de beste van Europa) reinigen de medicijnen en uw stikstof etc. eruit. En geschoond water gaat terug de natuur, meestal de zee, in. Logisch toch? We hebben een mooi systeem, door het Hoogheemraadschap en de gemeentes samengesteld die er voor zorgen dat poep en pies worden gezuiverd, en dat heet het riool.

Emissieloos lozen. Een hopeloze regel?

Nu die emissieloze tuinbouw. Voortaan dient de tuinbouw emissieloos te zijn. Afvalwater moet op het bedrijf of met een groep bedrijven gereinigd worden. Klinkt logisch toch? En het hoeft niet eens zo goed als in de Harnaschpolder en Hoek van Holland. Het hoeft wettelijk maar op 95% zitten. Dus tuinders worden slibzuiveraars. Een vak erbij, er komt vast een opleiding via de WUR. Maar een goede zaak toch? We doen alles voor het milieu.

Maar nu komt het bizarre. Het “schone” water mag niet op de sloot terugkeren maar moet alsnog via het riool worden afgevoerd. Want wist u dat zelfs schoon drinkwater niet op de sloot geloosd mag worden? U mag het wel drinken maar niet lozen.
Dus we hebben afvalwater, daar halen we afval uit, dat voeren we apart af als chemisch afval en de rest van het water gaat naar het riool.

Nog gekker, ook bedrijventerreinen mogen hun afvalwater ongezuiverd op het riool laten lopen. Zelfs ziekenhuizen! Hoewel er daar al inmiddels een beetje wakker worden.

Dus drie hoofdstromen. Poep, pies, zeep en medicijnen van de consument. Tuinbouw stikstof en fosfaat en wat bestrijdingsmiddelen resten. En ongezuiverd bedrijfsafvalwater. En nu moet de tuinbouw als eerste en enige gaan zuiveren en het schone water alsnog op het riool lozen,

Maar kunnen we dan niet beter ongezuiverd afvalwater naar de beste en duurste en grootste installatie van Europa sturen? En de vervuilende tuinder hier voor extra mee laten betalen? Welke toegevoegde waarde zit er in het slibzuiveren? Geen enkele, want we moeten het alleen maar van Europa doen met als doel niet te vervuilen. Dus is lozen op het riool een duurzame high tech oplossing op een bestaand systeem. En tuinders worden dan geen onkundige slibzuiveraars. Ieder zijn vak.

Dus overheden, beleidsmakers, tuinders gebruik ons gezonde verstand. De regel van emissieloos geldt voor niet perfecte situaties. Daar waar het milieu in het gedrang komt. Laat ons ons regenwater aan het milieu terug geven en laat ons afvalwater door onze specialisten laten reinigen via het riool. En oh ja, dat vergat ik nog, veel van mijn collega’s en ikzelf gebruiken zelfs helemaal geen pesticiden!

Reacties zijn gesloten.