Het Hele Westland: Inzet voor meer groenteconsumptie

Angelique Berg, Directeur Generaal van het ministerie van VWS gaat bij haar collega’s van financiën voorstellen om de BTW op groenten en fruit te verlagen. Dat zei ze tijdens de Groente-TOP dinsdag 5 april bij Koppert Cress in Monster. Kopstukken uit de gezondheidszorg, voedingstuinbouw, retail, ministeries van VWS en EZ en voedingsexperts van onder andere JOGG, Voedingscentrum en de Hartstichting spraken tijdens de Groente-TOP over manieren om de groenteconsumptie structureel te verhogen.

Doel van de GroenteTOP was te komen tot concrete acties door verbindingen te maken tussen de verschillende sectoren en alle goede initiatieven die er zijn met elkaar te verbinden en op te schalen voor een grotere impact. Volgens de bestuursleden van Stichting Food for a better lifestyle, kinderarts Koen Joosten (Erasmus MC), Gert Mulder (GroentenFruit Huis) en Rob Baan (Koppert Cress) is het de hoogste tijd om te investeren in gezondheid en veranderingen in het voedingsbeleid. “Wij gaan partijen en initiatieven met elkaar verbinden om Nederland gezonder te maken.”

Onderwijs
Het is uniek dat een zo brede maatschappelijke vertegenwoordiging spreekt over manieren om met elkaar de groenteconsumptie te verhogen. De meeste consumenten zijn zich bewust dat groenten en fruit passen in een gezond voedingspatroon, maar slechts 14 procent van de volwassenen en 4 procent van de kinderen eet de dagelijks aanbevolen hoeveelheid. In een (video)boodschap onderschreef Martijn van Dam, staatssecretaris van EZ, dat investeren in onderwijs van groot belang is. Onderwijs kwam terug in diverse pitches zoals De gezonde basisschool van de Toekomst, gepresenteerd door Andrew Simons. Op deze scholen bewegen kinderen meer gedurende de dag en eten ze met elkaar een gezonde lunch.

Delen best practices
Inspiratie, kennisdeling en verbinding waren de belangrijkste ingrediënten voor deze Groente-TOP Inspiratie kwam vooral van de deelnemers zelf door het delen van best practices: activiteiten en concepten die succesvol zijn zoals Tommies sportteam, Good Baby Food. Aan de hand van zes thema’s: Onderwijs, Voorlichting, Marketing, Groente-innovatie, Personalised medicine en Gezonde voeding 0-4 jarigen, zijn de ruim honderd bezoekers aan de TOP aan de slag gegaan om concrete plannen te realiseren. Uiteindelijk draaide het om commitment. Koen Joosten eindigde, namens Stichting Food for a better lifestyle met de belofte om het gesprek aan te gaan met de overheid om ook met hen de verbinding te maken om gezamenlijk echt verandering tot stand te brengen.

Tijdens de Groente-TOP werd ook het Beste Groente-Idee van Nederland benoemd. De prijs ging naar de ‘Dutchie Dosa’; een groentewrap die verzonnen werd door vijf vierdejaarsstudenten Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool. Zij kregen een waardecheque van € 2000,-. Het idee werd gekozen uit veertig ideeën die zijn aangedragen met als doel de groenteconsumptie te verhogen.

Reacties zijn gesloten.