Jungle Talks koppelt ondernemer aan (internationale) studenten

Jungle Talks start met een nieuw concept waarbij ze tuinbouwondernemers online wil koppelen aan (internationale) studenten. De eerste Jungle Talks vindt op 16 maart plaats. Dan bijten Stijn en Rob Baan van Koppert Cress het spits af.

Groeikansen

De topondernemers geven eerst een Engelstalige online masterclass. Daarin beschrijven deze ondernemers hun plannen op het gebied van internationalisering en speuren zij de horizon af naar nieuwe groeikansen. Vervolgens solliciteren (internationale) studenten en afgestudeerden een maand later digitaal op stage- dan wel werkplekken die de betreffende ondernemer beschikbaar stelt en die verband houden met deze masterclass.

Wanneer?

Op 16 maart om 20:45 uur Nederlandse tijd bijten Stijn en Rob Baan (Koppert Cress) het spits af van seizoen 2017. Op 13 april vindt vervolgens de pitch webinar plaats. Zowel de masterclasses als de pitch webinars zijn voor iedereen gratis toegankelijk. In de Jungle Talks in april, mei en juni volgen dan respectievelijk Van den Berg Roses, Koppert Biological Systems en Dalat Hasfarm.

Jungle Talks is geïnspireerd door Steve Jobs die zei:

„I think the biggest innovations of the 21st century will be at the intersection of biology and technology.”

Geen andere sector beweegt zo nadrukkelijk op het snijvlak van technologie en biologie als de tuinbouw. Jungle Talks levert een bijdrage aan het digitaal en grenzeloos uitwisselen van kennis, aldus de organisatie.

Ingebed in onderwijsprogramma

Dit Jungle Talks concept wordt ingebed in het onderwijsprogramma van de vier groene hogescholen in Nederland. Het uiteindelijke doel is om wereldwijd studenten en afgestudeerden te mobiliseren. In 2017 wordt verder samengewerkt met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Centre of Expertise Greenports, de Provincie Zuid-Holland en Seed Valley.

Hier kan men zich aanmelden voor de masterclass met Stijn en Rob Baan.

De andere Jungle Talks worden later vermeld op de site van Jungle Talks.

Reacties zijn gesloten.