Metropolitan farming – only the sky is the limit!

In 2050 zal de wereldpopulatie gegroeid zijn naar 9 miljard mensen. Hoe kunnen deze mensen gevoed worden? Deze vraag kregen Meiny Prins (CEO, Priva) en Rob Baan (CEO, Koppert Cress) tijdens het Future Lab op de Fruit Logistica 2016 in Berlijn. Hun antwoord is eenduidig: Nederland heeft de oplossing!

Nederland, de groenste stad van de wereld
Wereldwijd verhuizen er dagelijks 180.000 mensen van het platteland naar de stad. Binnen 15 jaar zal naar schatting 60 procent van de wereldbevolking in grootstedelijke gebieden leven. Veel van deze gebieden bevinden zich in een delta. De aanwezigheid van water in de delta maakt voedselproductie, handel en transport mogelijk.

Waar zoveel mensen dicht bij elkaar wonen en werken, zal ook steeds meer voedsel geproduceerd worden. Vanwege de ‘monden’ die gevoed moeten worden en de beschikbare arbeid, maar ook vanwege het kunnen hergebruiken van water en het creëren van nieuwe energiestromen. Efficiënte energie- en waterstromen, duurzame voedselproductie, groene en schone stadsdelen, decentrale en korte ketens maken van deze steden de aanjagers van verduurzaming en radicale innovaties: Sustainable Urban Delta’s. De kwaliteit van leven in deze grootstedelijke gebieden wordt belangrijker dan economische groei. De consument van de stad wil geen luchtverontreiniging en stinkende riolen meer. De 21ste eeuw wordt de eeuw van de steden! Ook Nederland is zo’n stad in een delta: met één aaneengesloten stedelijk gebied van boven Alkmaar tot voorbij Eindhoven. Met dat beeld is het Groene Hart gewoon een ‘park’ en het Westland ‘metropolitan farming’. Nederland is vandaag de Groenste Stad van de Wereld. Aldus Meiny Prins.

Metropolitan Farming

Metropolitan Farming

Rob Baan: bij het uitleggen van deze mogelijke voorbeeldfunctie van Nederland voor de rest van de wereld is het belangrijk even stil te staan bij de definitie van duurzaam, een vaak misbruikt woord. Voor mij is iets pas echt duurzaam als je naast milieu, energiegebruik en vervuiling, ook de langdurige gezondheid van de mens meeneemt. Menig fabrikant van ultra geprocessed voedsel, claimt duurzaamheid. Echter, ook duurzaam geproduceerde suikers zijn zeer ongezond. Laat staan alle andere toevoegingen die duurzaam gemaakt zijn. Verwerkt voedsel zou nooit duurzaam mogen heten tenzij de gezondheid van de mens centraal staat. Duurzame suiker, vet en zout dragen net zo bij aan obesitas, diabetes2, hart en vaatziekten en kanker als gangbaar geproduceerde suiker, vet of zout.

Maar wat maakt de Nederlandse delta dan zo uniek? Ze is al meer dan 400 jaar overbevolkt en we hebben leren leven en anticiperen op het milieu en de impact op onze omgeving. We zijn er natuurlijk nog lang niet. Maar in vergelijking met de rest van de wereld doen we het goed, zeker op het gebied van voedselvoorziening. Wat kan Nederland de wereld dan bieden? Integratie van de hele keten met alle toeters en bellen!

Heel veel delta’s in de wereld zijn hun voedselvoorziening vergeten. In de tijd van economische groei is tuinbouwgrond veel minder waard dan huizenbouwgrond. Dus wordt elke tuinder opgekocht. Gevolg is dat een stad als Shanghai nu bijna al zijn voedsel van meer dan 100 km moet aanvoeren. En dat zal de komende 500 jaar wel zo blijven. Het voeden van de stad met verse producten komt in het gedrang en wordt bijna onbetaalbaar.

Be good and tell it!
De tuinbouwtoeleveranciers, met in hun kielzog tuinders en logistieke dienstverleners, kunnen profiteren van deze behoefte. Op plekken in de wereld die logistiek voor Nederland niet zo interessant zijn is een kopie van ons Nederlandse systeem de ideale oplossing. Door onder de noemer Urban Sustainable Delta te opereren kan het Nederlandse bedrijfsleven een enorme impuls geven aan haar eigen economie en aan dat van haar klanten. Gelukkig ziet de overheid deze export mogelijkheid ook en wordt er gemeenschappelijk aan deze kar getrokken.

We hebben Sillicon Valley niet nodig. We moeten terug naar het oorspronkelijk menselijk dieet: planten, planten, planten. En inderdaad, the sky is the limit; we kunnen 45 miljard monden voeden zonder één boom in Brazilië om te hakken. Op de één of andere manier krijgen de grote multinationals het voor elkaar om het verhaal volledig te veranderen. Als groenteproducenten, zou het onze kracht moeten zijn om te zeggen: “jongens, stop hier. Van nu af aan nemen wij de regie over. Overheden, luister naar ons. We are the good guys”!

Meiny Prins: Ja, Nederland kan internationaal een statement maken, maar dan zullen we samen een nieuwe visie moeten ontwikkelen. Samen een nieuw toekomstperspectief moeten creëren voor ons land. Een groene stad vol prachtige parels op het gebied van water, voedsel, energie en kennis. Waarmee we een voorbeeld zijn voor al die grote metropolen in de wereld.

Als technology providers, zou het onze kracht moeten zijn om ervoor te zorgen dat alles echt meer geïntegreerd wordt. Dat Nederland weer een gezamenlijke ambitie heeft. Een thema dat inspireert en ook de topsectoren echt verbindt! Alleen zo kunnen we internationaal een statement maken, excelleren op één thema: het creëren van een toekomstgericht en maatschappelijk verantwoord leven in een Sustainable Urban Delta. Green carbon, no carbon, en circulaire economie in de steden van de toekomst. Only the sky is the limit!

Meer informatie? www.sustainableurbandelta.com

Reageren op dit bericht (Twitter)? @rjpbaan

GreenTech 2016
Tijdens GreenTech 2016, die plaatsvindt van 14 -16 juni in RAI Amsterdam, zijn Meiny en Rob opnieuw keynote sprekers. We nodigen u graag uit als onze gast bij seminar: Metropolitan Farming – 2nd edition. Meer informatie volgt snel.

Reacties zijn gesloten.