NL Groeit – Helder toekomstbeeld werkt als magneet

Jij bent als ondernemer en leider verantwoordelijk voor de toekomst van je bedrijf. Het is vaak lastig om los te komen van de dagelijkse gang van zaken en na te denken over de toekomst. In de 8ste editie van het journaal staan we stil bij toekomstdenken en gaat Kees de Jong van nlgroeit in gesprek met Marcel Broersma van Peak Value en Rob Baan van Koppert Cress.

Koppert Cress maakt micro groenten voor de top gastronomie. “De chef koks in de wereld zijn onze klanten.” Volgens Rob Baan heeft de toekomst haast. “Mijn producten groeien heel snel, zo tussen de 8 dagen en 3 weken. Mijn bedrijf groeit ook zo snel; dit jaar zo’n 25% en dat zal volgend jaar niet minder worden. Ik heb een productiebedrijf, moet alles zelf maken, alles zelf leveren. Om dat te kunnen borgen, moet je zorgen dat je genoeg land hebt om je heen om te kunnen uitbreiden, dat je personeel kan krijgen, je markten kan blijven beleveren en dat het logistiek allemaal klopt. Dat vraagt heel veel. Ook de consument is aan het veranderen. Heel snel. Gezondheid wordt belangrijker en echte voeding ook. Dat maken wij dus dat is wel een druk op ons.”

Toekomstbeeld als magneet

Als alles zo snel verandert, helpt een heel duidelijk toekomstbeeld dan wel? Rob: “Dat werkt juist heel goed. Ik heb als missie voor mezelf gesteld ik wil Nederland de gezondste delta maken van de wereld in 5.000 dagen. Voeding is planten eten en een beetje vlees. Als we dat goed gaan vasthouden, kunnen we met veel minder areaal heel de wereld voeden. De tuinbouw in Nederland loopt voorop in alles. Wij kunnen echt een verandering bieden voor de wereld door de metropolen goed te voeden.”

Marcel: “Voor je het weet, sta je met elkaar te praten over je toekomstvisie. Met je mensen, je leveranciers, je klanten.”

Werkt een toekomstbeeld als een magneet waarmee je je mensen en je klanten naar je toetrekt? Marcel Boersma is overtuigd van wel. Zijn bedrijf, Peak Value, helpt ondernemers de toekomst heel concreet te maken met een foto van de toekomst. “We nemen de organisatie mee drie jaar in de tijd, knippen dat af en daar ontstaat de foto. We maken hem heel concreet zodat je hem letterlijk in de hoek van je bedrijf neer kan zetten op een banner. Dat trekt mensen aan. Voor je het weet, sta je met elkaar te praten over je toekomstvisie. Met je mensen, je leveranciers, je klanten. Uiteraard bereik je je toekomstvisie daarmee makkelijker.”

Marcel: “Zeker als je heel hard groeit moet je met elkaar de energie bundelen om daar te komen. Daar helpt zo’n gemeenschappelijk toekomstbeeld bij. Dat kun je niet alleen.”

Marcel is met zijn bedrijf een paar jaar geleden de snelste groeier van Europa geweest. Heeft voor zijn bedrijf zo’n toekomstbeeld ook gewerkt? “Zeker. Aan de ene kant weet je zelf heel goed waar je naar toe gaat. Aan de andere kant wist onze omgeving, je bank, je personeel, in welk tempo we dat aan het doen waren. Zeker als je heel hard groeit moet je met elkaar de energie bundelen om daar te komen. Daar helpt zo’n gemeenschappelijk toekomstbeeld bij. Dat kun je niet alleen.”

Rob: “Als de CEO, meestal de baas van het bedrijf, zijn visie goed heeft, is het de kunst dat zijn bedrijf daar bij blijft.”

Hoe is Rob Baan tot zijn toekomstbeeld gekomen? Is het iets van hem of heeft hij het hele bedrijf erbij betrokken? “De essentie van het bedrijf staat meestal dichtbij de CEO. Als de CEO, meestal de baas van het bedrijf zijn visie goed heeft, is het de kunst dat zijn bedrijf daar bij blijft. Maar ik heb niet alle kennis in pacht dus ik heb daar goede directeuren bij verzameld die mij helpen. Dat zijn mijn ministers van meer, van doen, van rust en van cultuur. Ik ben minister van onrust. Ik heb teveel dromen, te veel ideeen. Ik moet zorgen dat het allemaal in balans blijft.”

Rob: ” Groeien is best ingewikkeld. Mensen hebben het gevoel dat ze achter de feiten aanlopen. De minister van cultuur moet er voor zorgen dat iedereen met lol de tent uitgroeid.”

Waar eindigen de dromen van Rob? “Het moet niet groter worden. Het wordt groter. Het is niet mijn doel dat het bedrijf super groot wordt. Het gaat alleen wel erg hard nu. Ik zou niet verbaasd zijn als het bedrijf over niet al te lange tijd 100 miljoen is in Nederland en in het buitenland misschien nog vele malen groter. Dat hoeft niet, maar het gebeurt. Dan moet je zorgen dat het leuk gaat. Groeien is best ingewikkeld. Mensen hebben het gevoel dat ze achter de feiten aanlopen. Dat wil ik helemaal voorkomen. De minister van cultuur moet er voor zorgen dat iedereen met lol de tent uitgroeid.”

Rob: Het moet passen, het moet kloppen, het moet deugen. Die droom moet dichtbij jezelf liggen.

Hoe zorg je voor inspiratie? Volgens Rob Baan is in ieder geval niet stap 1 ik wil heel rijk worden. “Je hebt een visie over een droom. Die droom moet je waarmaken en die moet wel geborgd zijn. Ik help start-ups maar als het alleen maar om het geld gaat is het niet boeiend voor mij. Het moet passen, het moet kloppen, het moet deugen. Die droom moet dichtbij jezelf liggen. Ik ben weggegaan bij een multinational omdat ik kunstjes moest doen die niet bij mij pasten. Nu doe ik dingen, dat ben ik zelf. Ik houd van eten, ik houd van koken, ik houd van tuinbouw, ik houd van creatief en ik houd van mensen. ”

Marcel: Op het moment dat je de passie ontsluit en de twinkeling bereikt, dan gebeurt er iets moois.

Marcel:” Ik geloof heel erg in de twinkeling in de ogen. Het gaat uiteindelijk om passie en het ontsluiten van de passie. Op het moment dat je de passie ontsluit en de twinkeling bereikt, dan gebeurt er iets moois. Die energie moet je bundelen, richten, je moet niet met hagel schieten. Bundel de energie in een mooie straal naar de toekomst zodat je met elkaar dat doel bereikt. Organiseer je sales goed, je hr, kijk naar je finance, geef aandacht aan innovatie.”

Rob: Of dat je research afdeling een product heeft ontwikkeld, dat jezelf niet bedacht hebt. Dat is genieten.”

Rob:”Praat met velen, maar beslis met weinigen, als het moet alleen. Dat heeft me ook weleens geholpen. Als ik denk van nou wordt het te belangrijk, nou kom ik er niet uit, dus nu besluit ik in mijn eentje. Ik ben wel hard aan het oefenen om het bedrijf losser te laten, dat mensen zelfstandig opereren. Recent was ik op een beurs even bij mijn eigen stand gaan staan. Daar stonden een paar jongens die waren zo goed bezig, die konden het beter dan ik. Daar werd ik eventjes emotioneel van, zo van wat goed, ik kan weg, top. Dat was zo’n fijn gevoel. Of dat je research afdeling een product heeft ontwikkeld, dat jezelf niet bedacht hebt. Dat is genieten.”

Tot slot nog van beide gasten een tip.

Marcel: Wees gedisciplineerd in het werken aan je bedrijf. Doe het ook echt.

Rob: Maak meer gebruik van een rustpunt in je bedrijf

BRON: NL GROEIT

Reacties zijn gesloten.