Patient meets Grower bij Koppert Cress

Maandagmiddag jl. kwamen prostaatkankerpatiënten en tuinbouwondernemers samen om kennis te maken, elkaars werelden beter te begrijpen en samen te bouwen aan oplossingen om voeding af te  stemmen op de behoeften van deze patiënten. De bijeenkomst, georganiseerd door Platform Patiënt en Voeding en VERS+, maakt deel uit van de pilot ‘Ik kies mijn voeding voor mijn gezondheid’.

PK1

De aandacht voor gezonde voeding in het huidige tijdsbeeld groeit, evenals de ontwikkelingen op het gebied van personalised health, waarbij ook gezocht wordt naar hoe we voeding kunnen afstemmen op specifieke doelgroepen en uiteindelijk zelfs op het individu. Onbewerkte en verse producten, zoals groente en fruit, hebben hierin in belangrijke plaats. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een gezond, afgestemd voedingspatroon leidt tot een betere algehele gezondheid en kwaliteit van leven en in sommige gevallen ook tot het verminderen van medicatie. Daarnaast kan en wil de tuinbouw bijdragen aan de verhoging van de aardappelen-, groente- en fruitconsumptie door een nieuwe categorie producten te introduceren en verder te ontwikkelen: smaakvolle aardappelen-, groente- en fruitrassen die van nature een hoge waarde aan gezonde inhoudsstoffen kennen. Deze kunnen relevant zijn bij specifieke aandoeningen.

Op maat voedingsoplossing voor prostaatkankerpatiënten

Met ondersteuning van Gemeente Rotterdam, Ministerie van Economische Zaken en Erasmus Medisch Centrum, werken Platform Patiënt en Voeding en VERS+ aan een pilot waarbij prostaatkankerpatiënten een voedingspatroon gaan volgen afgestemd op hun situatie. De producten, met name onbewerkte, verse groenten en fruit, worden geselecteerd op basis van de specifieke voedingsbehoefte van prostaatkankerpatiënten. Bijzonder is dat de patiënten hierin zelf een stem hebben en aangegeven hebben wat hun ervaring en behoeften zijn, wat is aangevuld en gevalideerd door voedingsexperts. Daarin passen ook specifieke groente en fruit die van nature een hoge waarde aan gezonde inhoudsstoffen kennen.

Het voornaamste doel van de pilot is om de kwaliteit van leven van deze patiënten te verbeteren. Tevens zal onderzocht worden of de interventie een positief effect heeft op het ziektebeeld. Voeding wordt op dit moment beperkt of helemaal niet meegenomen in het behandeltraject. En dat terwijl een grote groep patiënten de ervaring heeft dat gezonde voeding een positief effect heeft op de algehele conditie. Het is één van de weinige aspecten waar je als patiënt zelf invloed op kunt uitoefenen. Patiënten geven aan hierin te weinig gehoord te worden door hun behandelaars. Ze gaan zelf op onderzoek uit, lezen veel informatie en ervaringen op het gebied van voeding en (prostaat)kanker, experimenteren zelf, maar vinden geen afgestemd voedingspatroon dat ze kunnen volgen. In deze pilot worden patiënten, behandelaars en producenten van gezonde voeding bij elkaar gebracht.

PK2

Bouwen aan vertrouwen en gewoon beginnen

Onder het genot van een gezonde lunch, bereid door FoodforCare met producten van de aanwezige telers begon de middag met een eerste kennismaking. De onbekendheid met elkaar leidde tot een zeer geanimeerd gesprek, waarin duidelijk werd dat er nog veel vragen leven waar niet altijd een (sluitend) antwoord op te geven is. Het ontwikkelde voedingspatroon voor prostaatkankerpatiënten is daarom ook een werkdocument en vooral een bron voor innovatie en aanleiding tot dialoog, zowel voor de medische en voedingskundige kant, als voor de tuinbouw. Reden te meer om met elkaar van start te gaan en samen antwoorden te vinden. Zowel de patiënten als de aanwezige telers  gaven aan elkaars openheid en transparantie erg te waarderen. Het bouwen aan vertrouwen onderling bleek een van de aandachtspunten voor de verdere samenwerking. De eerste stap hiervoor is gezet. Samen is invulling gegeven aan mogelijke concepten. De komende maanden worden de concepten verder uitgewerkt om in het derde kwartaal van 2016 te starten met het beleveren van de eerste patiënten. Iedereen is het er over eens dat we ‘gewoon’ moeten beginnen en van daaruit met elkaar door moeten bouwen. Daarnaast wordt gebouwd aan de samenwerking die nodig is om deze pilot een succes te laten zijn. Het verbinden van patiënten (en hun gezin), telers en andere voedselproducenten en medici en voedingskundigen is daarbij de uitdaging. De wil en de energie is er, bij patiënten en bij telers, dat is maandagmiddag nogmaals gebleken!

 

Reacties zijn gesloten.