Pilot VERS+ rond prostaatkanker

VERS+, een initiatief van Koppert Cress, Best Fresh Group en Innovation Quarter, is een pilot gestart waarbij men zo’n twintig mannen gedurende een maand een ‘uitgekiend voedingspakket’ aanbiedt. De maaltijden worden op basis van deze resultaten onder (gezonde) 50 plus mannen nader afgestemd op de behoeftes van patiënten met prostaatkanker. Dit schrijft een deelnemende persoon aan de pilot. Het voornaamste doel van de pilot is om de kwaliteit van leven van deze patiënten te verbeteren.

‘Prostaatkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Jaarlijks overlijden circa 2500 van deze groep patiënten. Van alle mannen tussen 50 en 60 jaar heeft 10 tot 30% prostaatkanker en bij mannen tussen 70 en 80 jaar is dit al 50 tot 70%. Bijna alle mannen krijgen – als ze maar oud genoeg worden – uiteindelijk prostaatkanker. Maar de meeste mannen waarvan via een prostaatbiopsie is aangetoond dat ze prostaatkanker hebben, hebben hier overigens geen last van’, zo schrijft de deelnemer.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat een gezond, afgestemd voedingspatroon leidt tot een betere algehele gezondheid en kwaliteit van leven en in sommige gevallen ook tot het verminderen van medicatie.

Ondersteuning

Met ondersteuning van Gemeente Rotterdam, Ministerie van Economische Zaken en Erasmus Medisch Centrum, werken Platform Patiënt en Voeding en VERS+ aan een pilot waarbij prostaatkankerpatiënten een voedingspatroon gaan volgen afgestemd op hun situatie. De producten, met name onbewerkte, verse groenten en fruit, worden geselecteerd op basis van de specifieke voedingsbehoefte van prostaatkankerpatiënten. Bijzonder is dat de patiënten hierin zelf een stem hebben en aangegeven hebben wat hun ervaring en behoeften zijn, wat is aangevuld en gevalideerd door voedingsexperts. Daarin passen ook specifieke groente en fruit die van nature een hoge waarde aan gezonde inhoudsstoffen kennen.

Relatie voeding en behandeltraject

Op de site van Rob Baan: ‘Het voornaamste doel van de pilot is om de kwaliteit van leven van deze patiënten te verbeteren. Tevens zal onderzocht worden of de interventie een positief effect heeft op het ziektebeeld. Voeding wordt op dit moment beperkt of helemaal niet meegenomen in het behandeltraject. En dat terwijl een grote groep patiënten de ervaring heeft dat gezonde voeding een positief effect heeft op de algehele conditie. Het is één van de weinige aspecten waar je als patiënt zelf invloed op kunt uitoefenen. Patiënten geven aan hierin te weinig gehoord te worden door hun behandelaars. Ze gaan zelf op onderzoek uit, lezen veel informatie en ervaringen op het gebied van voeding en (prostaat)kanker, experimenteren zelf, maar vinden geen afgestemd voedingspatroon dat ze kunnen volgen. In deze pilot worden patiënten, behandelaars en producenten van gezonde voeding bij elkaar gebracht.’

‘Voeding vaak sluitstuk ziekenhuizen’

Een deelnemer aan de pilot: ‘Met deze groente kan kanker niet worden voorkomen, maar kan wel de kwaliteit van leven van deze patiënten worden verbeterd. De ervaring leert dat voeding in veel ziekenhuizen nu het sluitstuk op de begroting is. Een aantal ziekenhuizen (oa Gelderse Vallei en Radboud) heeft echter aangetoond dat het aantal opnamedagen kan worden teruggebracht wanneer de patiënten meer en vooral beter eten. Patiënten zelf hebben vaak de ervaring dat gezonde voeding een positief beeld heeft op de algehele conditie. Behandelaars hebben daar nu nog vaak te weinig kennis van. Vandaar dat er behoefte is aan meer specifieke kennis. Deze proef levert nieuwe inzichten op.’

Reacties zijn gesloten.