Project ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’ officieel van start!

Iedereen weet dat het eten van groenten en fruit goed voor je is. Maar wat is het effect van groenten en fruit dan precies op onze gezondheid? En hoe kunnen we de gezondheidswaarde van versproducten in kaart brengen? Met deze vragen gaat het topsectorproject ‘De Waarde(n) van Groenten en Fruit’ nu aan de slag. In dit project werken ondernemers samen met kennisinstellingen aan een betere onderbouwing van het effect van nutriënten op het lichaam en de gezondheidswaarde van versproducten.

De komende vier jaar gaan tenminste 12 bedrijven en 4 kennisinstellingen aan de slag met de inhoudsstoffen van tomaten, wortels, brocco-cress en nog een vierde te kiezen product. In het vierjarige programma worden twee innovatieve meetmethoden ontwikkeld en gecombineerd. Deze methodes zullen in de toekomst bijdragen aan zowel efficiëntere en goedkopere controles van wat er eigenlijk in deze gewassen zit, terwijl ook het gezondheidseffect beter in kaart kan worden gebracht.

Meer informatie over het project en de partners is te vinden op de projectwebsite: http://www.waardenvangroentenenfruit.nl

 

Partners
Bejo Zaden B.V. – Best Fresh – Brightlabs – Brightlands Campus Greenport Venlo – Nunhems Netherlands B.V. – Groen Agro Control – InnovationQuarter – Koppert Biological Systems – Koppert Cress – VanRijssingenGreen – Omnigen B.V. – Delphy B.V. – Maastricht University – HAS Hogeschool – Stichting Avans – Stichting Control Food and Flowers

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Binnen de Topsector werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.

Reacties zijn gesloten.