Rob Baan gedecoreerd als Officier in de Orde van Oranje Nassau

Vanmorgen heeft Burgemeester Baas van Enkhuizen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Rob Baan. En niet zomaar één, Rob is gedecoreerd als Officier in de Orde van Oranje Nassau. De gemeente was goed in de annalen gedoken en gaf onderstaande toelichting op de decoratie:

Begin 2000 heeft de heer Baan, toen nog werkzaam bij de Koninklijke Zaadteelt en Zaadhandel Sluis & Groot in Enkhuizen, Koppert Cress overgenomen. In zijn functie als productmanager bij Sluis & Groot heeft hij met zijn gedegen gewaskennis en soms onorthodoxe aanpak en presentatie de hele wereld afgereisd. In veel landen heeft hij nieuwe rassen en gewassen, nieuwe verbouwings- en bereidingsmethoden geïntroduceerd. Met de overname van Koppert Cress was daar de mogelijkheid om zijn passie, gezond voedsel maken en promoten, nog veel beter tot ontplooiing te brengen. Dat e.e.a. een bijzondere missie is, mag blijken uit de lange lijst van ondersteuners. Koppert Cress heeft zich altijd door innovatie onderscheiden. Al kort na de start kreeg het, als eerste in Nederland, het Safe Quality Food 2000 certificaat en de vijf verdiepingen tellende duurzame kas is een unicum in de wereld. Met zonne-energie, warmtewisselaars en LED verlichting is Koppert Cress zo energiebesparend dat men energie overhoudt. Daarom krijgen alle buren gratis warmte.

Sendai

In 2014 werd tijdens een handelsmissie in het bijzijn van het koninklijk paar een overeenkomst van samenwerking gesloten tussen Koppert Cress en het Japanse Murakami Noen. In 2011 vond ten oosten van de Japanse stad Sendai een catastrofale zeebeving plaats met een kracht van 9,0 op de Schaal van Richter. De daaropvolgende tsunami richtte veel schade aan en grote delen van de vlakte van Sendai werd overstroomt door zeewater. Daardoor werd de grond onbruikbaar voor agrarische activiteiten. Tijdens een bezoek besefte de heer Baan dat het Nederlandse tuinbouwbedrijfsleven een rol zou kunnen spelen bij de wederopbouw van het gebied en bij terugkeer in Nederland werd hij een van de initiatiefnemers voor een project dat Sendai zou kunnen maken tot een belangrijk tuinbouwgebied met geavanceerde en duurzame grootschalige kassencomplexen waarbij Nederland op termijn met samenwerkingsprojecten zal kunnen profiteren. De heer Baan wordt beschreven als een enorme ambassadeur voor de Nederlandse tuinbouw. Het aantal delegaties uit binnen- en buitenland dat door een bezoek aan Koppert Cress in aanraking is gekomen met het ‘verborgen geheim’ van de duurzaamheid, de gezondheid en economische kracht van de tuinbouw is niet te tellen. Staatshoofden, ministers, politici, bedrijfsleven, maar ook klassen met schoolkinderen hebben altijd een groots en indrukwekkend welkom op zijn bedrijf gehad.

Dutch Cuisine

Naast al deze activiteiten is de heer Baan initiatiefnemer, ambassadeur en sponsor van o.a. Dutch Cuisine, het groentecongres, platform gezonde voeding enz. Het nationale groentecongres dat in het voorjaar van 2015 is georganiseerd onder voorzitterschap van de heer Baan en de heer Dr Koen Joosten, kinderarts-intensivist van het Universitair Medisch Centrum Rotterdam Erasmus, is een voorbeeld van het promoten van gezonde voeding en het onder de aandacht brengen bij niet alleen de branche organisaties van groenten en fruit maar ook bij zorgprofessionals. Daarmee heeft de heer Baan de weg geopend naar de groententelers en de branche-organisaties die daarmee verbonden zijn. Zijn ultieme doel is om manieren te vinden hoe mensen gezonder ouder kunnen worden. Omdat er veel naasten van Baan aan kanker overleden zijn, maar vooral ook omdat hij vindt dat de Nederlandse tuinbouw beter met de wetenschap dient samen te werken om Nederland gezonder te maken. Hij draagt om die reden dan ook behoorlijk bij door projecten met betrekking tot groenten en fruit en gezondheid te financieren zonder dat hij een geldelijk gewin nastreeft.

TEDx Binnenhof

In 2012 was de heer Baan een van de gastsprekers tijdens TEDxBinnenhof, hier waren ook Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima aanwezig. De heer Baan streeft ernaar dat voeding weer gezien wordt als basis voor onze gezondheid, teruggaan naar wat we vroeger aten. Met als gevolg een gezonder, beter, leuker leven voor iedereen, miljarden besparingen voor Volksgezondheid en de oplossing voor het toekomstige voedselprobleem. Met zijn nimmer aflatende inzet promoot de heer Baan het Nederlandse AGF product zowel in binnen- als buitenland. Bij branchegenoten, breed publiek en politiek zette hij de branche en gezonde producten op de kaart. De heer Baan wordt ook omschreven als een bijzonder sociaal man die zich, om niet, inzet voor veel projecten met een sociaal karakter. Zo gaf hij medewerking dacht en organiseerde hij mee aan de Wollebrandcross, een loopevenement dat tot doel had geld binnen te brengen voor aan kinderen gerelateerde goede doelen. Zijn prachtige accommodatie werd ter beschikking gesteld voor een walking dinner, een evenement dat steevast veel geld genereerde voor het goede doel.

Varend Corso

Daarnaast werkt de heer Baan elk jaar mee aan het Varend Corso Westland, een evenement met een landelijke uitstraling. Zijn inzendingen behoren tot sfeer- en beeldbepalers van het corso. De heer Baan is zeer begaan met het Koksgilde Nederland, de vereniging van 3500 food professionals in horeca, zorg en catering. Hij voorziet het gilde geheel belangeloos al 15 jaar van adviezen en stelt zijn bedrijf open voor diverse activiteiten van het Koksgilde. In het TV programma 24 Kitchen heeft de heer Baan 36 afleveringen meegewerkt als de groente- en fruitdeskundige. De gemeente Westland is in 2011 gestart met het programma voor Westlandse Natuur- en Milieu Educatie (WNME). De heer Baan heeft zitting in het bestuur van deze Stichting. Vanuit zijn passie voor gezonde voeding biedt de heer Baan sinds 2012 kosteloos smaaklessen aan voor basisscholieren van de groepen 5 tot en met 8. In de schooljaren 2012-2015 heeft Koppert Cress iedere maand minimaal één klas ontvangen om op een inspirerende en actieve manier te vertellen over gezonde voeding, de kinderen te stimuleren om verschillende plantjes te proeven en smaken te herkennen. Op die manier zijn in drie jaar tijd rond de 1000 kinderen bereikt.

Ook had de heer Baan zitting in het bestuur van de Stichting Enkhuizen voor Ontwikkelingssamenwerking, deze stichting adopteerde de Yojana projecten. De steun van de heer Baan aan de Yojana projecten blijkt uit o.a. de uitnodiging aan Yojana om zich te presenteren bij de opening van de uitbreiding van Koppert Cress en de gasten te vragen hun openingscadeau te doen in de vorm van een gift aan Yojana. Daarnaast zijn er nog een aantal activiteiten waarvan de opbrengsten voor Yojana projecten zijn. Voorts is de heer Baan bestuurslid van de Stichting Voeding Leeft, een onderdeel van de Academie voor Gastronomie. Deze stichting wil het bewustzijn vergroten over voeding en de impact die voeding op ons leven, ons gevoel van welzijn en vitaliteit heeft. Er zijn een aantal wetenschappelijke instituten waar de heer Baan mee samenwerkt om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te verbeteren. Naast geld en tijd heeft hij bij één van die onderzoeken zijn eigen lichaam ter beschikking gesteld. Daarvoor heeft hij isotopisch gelabelde groente gegeten en zich vervolgens een aantal weken op heel zijn lichaam bloed laten prikken. Zo kon worden aangetoond waar de inhoudsstoffen van deze groente in zijn lichaam terecht kwamen.

Een tuinbouwer, maar van een kaliber zoals je zelden ziet. Vooruitstrevend, met een geheel eigen visie en een tomeloze werkkracht. Hij steunt het initiatief Seed Valley en was een van de drijvende krachten om de regio in 2011 te kandideren voor de Floriade in 2022. Een visionair ondernemer die de tuinbouw heeft wakker geschud door te laten zien dat je, uitgaand van wat in de natuur voor handen is, de consument met prachtige producten kunt bereiken. De heer Baan wordt ook omschreven als een echte verbinder. Verbindingen met mensen zoals Wubbo Ockels, Jamie Oliver, andere topkoks, Banki Moon, CEO’s van grote bedrijven, de medische sector, duurzaamheidsorganisaties, landelijke media: hij beweegt op zijn eigen authentieke wijze makkelijk in dit landschap als pionier in de tuinbouw. Modernisering van de landbouw staat hoog op de agenda van premier Abe van Japan. Vooral op het gebied van glastuinbouw liggen interessante kansen voor Nederland dat een internationaal leidende positie inneemt op dat vlak. Dat is mede te danken aan het bevlogen ondernemerschap van de heer Baan. Hij heeft enkele malen deelgenomen aan Nederlandse tuinbouwhandelsmissies aan Japan en spoorde met zijn enthousiasme andere ondernemers aan om ook deel te nemen. Hij komt al meer dan 10 jaar in Japan en is onlangs samen met zijn Japanse partner Murakami Farm een bedrijf gestart in de prefectuur Yamanashi voor de teelt van cressen voor de Japanse markt. Tijdens het staatsbezoek in oktober 2014 hebben beiden hun samenwerkingsverband gepresenteerd aan het koninklijk paar, een prachtig voorbeeld van bilaterale samenwerking in de glastuinbouw.

Reacties zijn gesloten.