Transitietafel Gezonde mensen

Transitietafel gezonde mensen: Wij, tuinbouwcluster Nederland, maken de stad gezond.

De transitietafel Gezonde mensen is op 23 mei voor het eerst bij elkaar gekomen. Dit was een eerste verkenning die direct al verrassende uitkomsten gaf. De twee aspecten die naar voren kwamen om verder te onderzoeken waren; gezonde voeding en gezonde stad. Daarbij sluit men aan op bestaande initiatieven als “ de groene stad” en het nationaal preventie akkoord voor Groenten en Fruit. De deelnemers gaven aan dat een gezamenlijke benadering over het “waarom“ van de tuinbouw nieuwe mogelijkheden biedt.

Kees van Velzen (wethouder Alphen aan de Rijn, Greenport Boskoop) vertelt: “Bij de overheid is er veel kennis van systemen, geldstromen en het netwerken naar andere overheden. Bij het bedrijfsleven en kennisinstellingen is er veel kennis over de mogelijkheden die er zijn om mensen gezonder te maken door middel van gezonde voeding en het creëren vaneen gezonde leefomgeving door middel van bloemen, planten en ander groen. Overheden hebben een reactief systeem. Dit houdt in dat we pas met mensen aan de slag gaan als ze wat mankeren. Dit heeft als gevolg dat de kosten voor zorg, maar ook ziekteverzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid steeds hoger worden. Dit is voor gemeenten een hoge kostenpost. Mij lijkt het een uitdaging om te kijken hoe we door de kennis van overheden, bedrijfsleven en kennisinstellingen te combineren een plan kunnen maken wat bepaalde geldstromen anders in richt zodat deze ingezet kunnen worden voor preventie. Wat uiteindelijk moet gaan resulteren in lagere zorgkosten en een gezondere bevolking. Een win-win situatie.”
Rob Baan (Koppert Cress) en Kees van Velzen (wethouder Alphen aan de Rijn) zijn de trekkers van deze tafel. De groep mensen die aan de transitietafel zit zijn personen vanuit de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Rob Baan: “Ik was vooraf best kritisch over het tuinbouwakkoord omdat gezondheid nergens werd genoemd. Ik ben al meer dan 20 jaar bezig ben om het verhaal te vertellen dat we tuinbouw moeten koppelen aan volksgezondheid. Wij als producenten van groente, fruit, bloemen en planten zijn voornamelijk bezig met produceren, wij maken eigenlijk gezondheid. Maar met die meerwaarde zijn de tuinders en kwekers niet of te weinig bezig. Onze tuinbouwproducten zijn de ingrediënten voor een gezondere levensstijl van mensen. Hiermee zijn we een directe concurrent van de farmacie. We geven als BV Nederland meer dan 100 miljard uit aan de zorg, een enorm bedrag. Wanneer we preventief te werken gaan, kunnen de kosten van de gezondheidszorg enorm naar beneden. En krijgen we een gezondere bevolking. Wij moeten van Nederland de gezondste delta van de wereld maken en dit gaan exporteren. Een mooi inzicht volgens mij.”

 

Publicatie: Nieuwsbrief Greenports Nederland

Reacties zijn gesloten.